Dersin Amacı:

İleri tıbbi görüntüleme sistemlerinin fiziği ve kullanılan matematiksel tekniklerin öğretilmesi; manyetik rezonans görüntüleme ve ultrason gibi yerleşmiş tıbbi görüntüleme sistemlerinin donanım ve görüntü oluşturma algoritmalarının anlatılmasının yanı sıra optik ve empadans temelli yeni görüntüleme teknikleri hakkında bilgi verilmesi; öğrencilerin yeniden inşa, iyileştirme, bölütleme, çakıştırma, ve sıkıştırma gibi tıbbi görüntülere uygulanan değişik görüntü işleme yöntemleri hakkında temel oluşturmaları.

Öğrencinin Kazanımları:

Bu ders ile öğrenciler önceki derslerde öğrendikleri görüntülemede temel tekniklerin üzerine detaylı bilgiye sahibi olacaklar, bu sistemlerin kullanımının yanı sıra donanımlarını ve performans değerlendirme yöntemlerini öğreneceklerdir.

İşlenen Konular:

  1. Görüntülemede kullanılan sinyal işleme araçları ve istatistiksel yöntemlerin tekrarı
  2. Manyetik rezonans fiziği ve görüntülemesi
  3. Manyetik rezonans spektrometre
  4. Ultrason fiziği ve görüntüleme
  5. Optik görüntüleme teknikleri
  6. Empedans temelli görüntüleme teknikleri
  7. Medikal görüntülerin formatları, arşivlenmesi ve saklanması
  8. Üç boyutlu görüntüleme teknikleri
  9. Tıbbi görüntülerde iyileştirme, bölütleme ve çakıştırma yöntemleri

 Ön Koşul: Görüntüleme Teknikleri