Dersin Amacı:
Nükleer Fiziğin uygulama alanları ve hesaplama yöntemleri hakkında  gerekli  bilgilerin verilmesi.

Öğrencinin Kazanımları:

Nükleer Fiziğin gerek endüstride gerekse medikal alanda kullanımının yaygınlığı bilinen bir gerçektir. Bu dersin içeriği, bu alanlarda çalışacak fizikçilerin temel ve uygulanabilir bilgileri almasını sağlar. Bu alanda araştırma yapabilmesi için gerekli temel bilgilerini oluşturur.
İşlenen Konular :
1-Nükleer Birimler ve Boyutlar
Nükleer Açısal Momentum ,    Parite,   Kuantumlu davranış ve İstatistiği,    Durumlar arası geçişler
2-Çekirdek Özellikleri
Yük Dağılımı, Madde Dağılımı, Nükleer Kütleler, Bağlanma Enerjisi, Nükleer Elektromanyetik Momentler
3-Nükleonlar Arası Kuvvetler
Döteron,Döteronun spin ve paritesi ,Manyetik Dipol Moment
4-Nükleer Kuvvetlerin Özellikleri
Değiş-Tokuş Kuvvet Modeli
5-Nükleer Modeller
Kabuk Modeli,     Spin-Yörünge Potansiyeli,     Manyetik Dipol Momentler,     Elektrik Kuadropol   Momemtler,    Nükleer Titreşimler
6- Radyoaktif Bozunma Yasası
Işımalı Bozunmaların Kuantum Teorisi, Radyoaktifliğin Üretilmesi ve Bozunumu, Ürün Aktiflikler, Bozunma Türleri, Radyoaktif Yaş Tayini, Radyasyon Birimleri
7- Radyasyonun Madde ile Etkileşmesi
Ağır Yüklü Parçacıklar,    Elektronlar,   Fotonlar,   Radyasyon Dedeksiyonu,   Enerji Ölçümleri
8- Alfa Bozunumu
Yayınlanma Teorisi,    Seçim Kuralları,    Spektroskopisi
9- Beta Bozunumu
Beta Bozunumunun Fermi Teorisi, Seçim Kuralları, Spektroskopisi
10- Gama Bozunumu
Klasik Elektromanyetik Radyasyon ,  Kuantum Mekaniksel açıklaması, Seçim Kuralları,    İç Dönüşüm, Gama  Spektroskopisi
11- Ara Sınav
12-Nükleer Spin ve Momentler
Aşırı İnce Yapı,  Nükleer Momentlerin Ölçülmesi
13- Nükleer Fisyon ve Füzyon
14- Nükleer Fiziğin Uygulamaları
Eser Element Analizi,  Alfa Bozunumu Uygulamaları
15 -Nükleer Fiziğin Medikal alanda Uygulamaları
Teşhis ve Tedavide Uygulamalar