101536 İleri Nükleer Fizik (3.0.3)

Dersin Amacı:

Nükleer Fiziğin uygulama alanları ve hesaplama yöntemleri hakkında  gerekli  bilgilerin verilmesi.

Öğrencinin Kazanımları:

Nükleer Fiziğin gerek endüstride gerekse medikal alanda kullanımının yaygınlığı bilinen bir gerçektir. Bu dersin içeriği, bu alanlarda çalışacak fizikçilerin temel ve uygulanabilir bilgileri almasını sağlar. Bu alanda araştırma yapabilmesi için gerekli temel bilgilerini oluşturur.

İşlenen Konular :

1-Nükleer Birimler ve Boyutlar

Nükleer Açısal Momentum ,    Parite,   Kuantumlu davranış ve İstatistiği,    Durumlar arası geçişler

2-Çekirdek Özellikleri

Yük Dağılımı, Madde Dağılımı, Nükleer Kütleler, Bağlanma Enerjisi, Nükleer Elektromanyetik Momentler

3-Nükleonlar Arası Kuvvetler

Döteron,Döteronun spin ve paritesi ,Manyetik Dipol Moment

4-Nükleer Kuvvetlerin Özellikleri

Değiş-Tokuş Kuvvet Modeli

5-Nükleer Modeller

Kabuk Modeli,     Spin-Yörünge Potansiyeli,     Manyetik Dipol Momentler,     Elektrik Kuadropol   Momemtler,    Nükleer Titreşimler

6- Radyoaktif Bozunma Yasası

Işımalı Bozunmaların Kuantum Teorisi, Radyoaktifliğin Üretilmesi ve Bozunumu, Ürün Aktiflikler, Bozunma Türleri, Radyoaktif Yaş Tayini, Radyasyon Birimleri

7- Radyasyonun Madde ile Etkileşmesi

Ağır Yüklü Parçacıklar,    Elektronlar,   Fotonlar,   Radyasyon Dedeksiyonu,   Enerji Ölçümleri

8- Alfa Bozunumu

Yayınlanma Teorisi,    Seçim Kuralları,    Spektroskopisi

9- Beta Bozunumu

Beta Bozunumunun Fermi Teorisi, Seçim Kuralları, Spektroskopisi

10- Gama Bozunumu

Klasik Elektromanyetik Radyasyon ,  Kuantum Mekaniksel açıklaması, Seçim Kuralları,    İç Dönüşüm, Gama  Spektroskopisi

11- Ara Sınav

12-Nükleer Spin ve Momentler

Aşırı İnce Yapı,  Nükleer Momentlerin Ölçülmesi

13- Nükleer Fisyon ve Füzyon

14- Nükleer Fiziğin Uygulamaları

Eser Element Analizi,  Alfa Bozunumu Uygulamaları

15 -Nükleer Fiziğin Medikal alanda Uygulamaları

Teşhis ve Tedavide Uygulamalar