Dersin Amacı:
Nükleer tesislerde nükleer enerjinin ısıya dönüşmesi esnasında ve fotovoltaiklerde güneş enerjisinin ısıya dönüşmesi esnasında ısı transferi olmaktadır. Bu dersin amacı temel kavramlar olan iletim, konveksiyon (taşınım) ve radyasyonla ısı transferinin anlatılması ve temel ısı transferi prensiplerin öğretilmesidir.
Öğrencinin Kazanımları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler ısı iletimi, konveksiyon ve radyasyonla ısı transferinin temel prensiplerini bileceklerdir. Bu prensipleri nükleer güç tesislerinde enerjinin ısıya dönüşmesi durumlarında uygulamayı bileceklerdir.
İşlenen Konular :

Hafta Konu/İçerik
1 iletim, konveksiyon (taşınım) ve radyasyonla ısı transferi temel prensipleri
2 Dikdörtgen koordinatlarda iletim yoluyla ısı transferi
3 silindirik ve küresel koordinatlarda iletim yoluyla ısı transferi
4 Kompozit duvarlarda ısı iletimi
5 Isı üretimi olan ve olmayan sistemlerde iletim
6 Kararsız hal iletimi
7 Konveksiyon yoluyla ısı transferi
8 Sınır katmanlar
9 Boyutsuz sayılar ve sınır katman benzerlikleri
10 Zorlanmış konveksiyon: Plaka yüzeyinden akış
11 Zorlanmış konveksiyon: silindirik ve küresel yüzeylerden akış
12 Zorlanmış konveksiyon: İç akış
13 Serbest konveksiyon yoluyla ısı transferi
14 Radyasyonla ısı transferi