“Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ” kapsamında Üniversitemiz Senetosunun “Haklı ve geçerli Mazeretler” maddelerinde yapılan değişiklik