Dersin Adı:Görüntüleme Teknikle ri
Sınav Tarihi: 12 Haziran 2013
Sınav Saati: 10.00
Sınav Yeri: Nükleer Bilimler Enstitüsü