Emre GÜLLÜOĞLU

Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Diagnostik ve mamografik X-ışın demetlerine karşı koruyucu malzemelerin, plakaların ve farklı insan dokularını temsil eden fantomların farklı demet kalitelerindeki enerjilerdeki X-ışınları soğurma özelliklerinin belirlenmesi

Anabilim Dalı: Medikal Fizik / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof.Dr.Haluk YÜCEL

Savunma Tarihi: 01/08/2013

Saati: 14:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü