Dersin Adı: Radyasyon Fiziği
Sınav Tarihi: 7 Ocak 2014
Sınav Saati: 10.00
Dersin Adı: Radyobiyoloji
Sınav Tarihi: 7 Ocak 2014
Sınav Saati: 13.30
Dersin Adı: İleri Nükleer Fizik
Sınav Tarihi: 7 Ocak 2014
Sınav Saati: 09.30
Dersin Adı: Nükleer Elektronik 1
Sınav Tarihi: 10 Ocak 2014
Sınav Saati: 10.00
Dersin Adı: Uygulamalı Tıbbı Görüntüleme Teknikleri 1
Sınav Tarihi: 16 Ocak 2014
Sınav Saati: 12.00
Dersin Adı:Radyasyon Ölçüm Yöntemleri
Sınav Tarihi: 10 Ocak 2014
Sınav Saati: 10.00
Dersin Adı:Görüntüleme Teknikleri 1
Sınav Tarihi: 13 Ocak 2014
Sınav Saati: 10.00
Dersin Adı:Radyokimya
Sınav Tarihi: 14 Ocak 2014
Sınav Saati: 14.00
Dersin Adı:Sinyal İşleme Teknikleri
Sınav Tarihi: 14 Ocak 2014
Sınav Saati: 10.00
Dersin Adı:Nötron ve Reaktör Fiziğine Giriş
Sınav Tarihi: 15 Ocak 2014
Sınav Saati: 10.00
Dersin Adı:Nötron Ölçüm veAktivasyon Lab.
Sınav Tarihi: 17 Ocak 2014
Sınav Saati: 13.30
Dersin Adı:Sağlık Bilimlerinde Radyoizotop Uygulamaları 1
Sınav Tarihi: 17 Ocak 2014
Sınav Saati: 10.00
Dersin Adı: Retrospektif Dozimetre
Sınav Tarihi: 15 Ocak 2014
Sınav Saati: 09:00 – 12:00