Tez Adı: Film-Ekran, Dijitize Film-Ekran ve Dijital Radyografi Sistemlerinde Hasta Dozu ile Görüntü Kalitesi Optimizasyonu
Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Prof. Dr. Doğan BOR
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 06/02/2014
Saat: 13:30
Yer: Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü