Tez Adı: Bilgisayarlı Tomografide Meme Dozlarının Ölçülmesi ve Görüntü Kalitesi ile Birlikte Değerlendirilmesi
Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Prof. Dr. Doğan BOR
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 06/02/2014
Saat: 14:30
Yer: Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü