Tez Adı: 241 Am-Be Nötron Alanında Epitermal Nötron Spektrum a-biçim Parametresinin 98 Mo, 55 Mn ve 197 Au Üçlü Monitör Yöntemiyle Belirlenmesi
Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 17/06/2014
Saat: 14:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Seminer Salonu