Tez Adı: Binalarda Kaplama Malzemesi Olarak Kullanılan Seramik ve Mermer Örneklerinin EDXRF Yöntemiyle Kimyasal Bileşiminin Belirlenmesi ve Radyasyon Dozu Değerlendirmesi için  Gama Spektrometrik Yöntemle Radyoaktivite İçeriklerinin Ölçülmesi
Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 20/06/2014
Saat: 14:30
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü