Uygulamalı Görüntüleme Teknikleri I dersini alan öğrencilerimiz 29.09.2014 tarihinde, saat 13.30’da Radyoloji Laboratuvarın da toplantı gerçekleşecektir. Dersi alan öğrencilerimizin katılımı zorunludur.