Seminer Adı: Dijital Radyolojide Görüntüleme Teknolojisi ve Performans  Karakteristikleri Ölçümü
Öğrencinin Adı Soyadı: Ahmet GÜVEN
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
Tarih: 01/10/2014
Saat: 11.00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü