Tez Adı:  Farklı Dijital Radyolojik Görüntüleme Sistemleri için Dedeksiyon Kuantum Etkinliği ve Efektif Dedeksiyon Kuantum Etkinliğinin Ölçülmesi ve Karşılaştırılması

Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı:Doç. Dr. Turan OLĞAR
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 30/12/2014
Saat: 14:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü