Tez Adı:  Radyoterapi Uygulamalarında Radyasyon Dozunun Berilyum Oksit(BeO) Dozimetreleri Kullanarak OSL Yöntemi ile Ölçülmesi

Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Prof.Dr.A.Güneş TANIR
Programı: Yüksek Lisans
Tarih:19/01/2015
Saat: 10:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü