1.  2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar yarıyılı interaktif Kayıt yenileme işlemleri 03.02.2015 tarihinde başlayacaktır.
2. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında kayıt yenileme işlemi yapacak, program süresini dolduran ( Yüksek Lisans için 2 Yıl, Doktora/ Sanatta Yeterlilik için 4 yıl, Bütünleşik Doktora/ Sanatta Yeterlilik için 5 yıl) öğrenciler, Bahar Yarıyılına ait Katkı Payı/ Öğrenim ücretini 26.11.2014 Tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6569 Sayılı Kanunun 28, 29 ve 32. maddeleri ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan değişikliğe göre artırımlı ödeyeceklerdir.