Tez Adı:  TLD-600 (LiF-6:Mg,Ti) ve TLD-700 (LiF-7:Mg,Ti)  Dozimetrelerinin Nötron Dozuna Duyarlılığının İncelenmesi ve Radyoterapide Kullanılan Lineer Hızlandırıcı Cihazlarında Dozimetri Amacı ile Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Doç. Dr. Niyazi MERİÇ
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 27//03/2015
Saat: 14:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü