Şölen ÇUBUKÇU’nun 25 Mayıs 2015 Saat 10:00’da Tez İzleme Komitesi
toplantısı bulunmaktadır.