ANKARA ÜNİVERSİTESİ
NÜKLEER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK FİZİĞİ (HEALTH PHYSICS) İNGİLİZCE YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA
ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

 
 

ÖN KAYIT TARİHİ 01 Eylül- 08 Eylül 2015
MÜLAKAT TARİHİ 10 Eylül 2015 Saat 10:00
KESİN KAYIT TARİHİ 11-14 Eylül 2015

 
ÖN KAYIT KOŞULLARI

 
YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURU KOŞULLARI:

 • Öğrencilerin lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları diploma denklik belgesine sahip olmaları gerekir.
 • Lisans Mezuniyet Transkripti 4’lük sistemde en az 2,00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olmalıdır.
 • Yabancı Dil Belgesi YDS,ÜDS veya KPDS’den en az 65 puan gereklidir. ÜDS ve KPDS’nin geçerlilik süresi YÖK tarafından değiştirildiği şekliyle kabul edilir.
 • Yabancı Uyruklu öğrencilerin dil notu “ÖSYM tarafından eşdeğerlikleri kabul edilen yabancı dil sınavlarının, yapıldığı tarihte belirlenen eşdeğerlikleri” olarak kabul edilir.
 • ALES (Sayısal) en az ≥60 olmalıdır.
 • Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından aldığı belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılır.
 • 2 adet referans mektubu.
 • 1 adet fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı örneği-Pasaport fotokopisi.
 • Aday Başvuru Giriş formu ( Applicant Registration Form ) doldurulduktan sonra bir çıktısı ve başvuru evrakları ile birlikte Enstitü öğrenci İşlerine teslim edilecektir.

 
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER 

 • Mezuniyet Transkripti (Yabancı Ülkelerden alınanların noterden onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi, 1 adet).
 • Mezuniyet Belgesi (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı İngilizce veya Türkçe tercüme edilmiş örneği).
 • ALES / Belgesi (son üç yıl içerisinde alınmış) veya uluslararası geçerliliği olan eşdeğer belgeler.

 
DEĞERLENDİRME
Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 20’si ve mülakat sonucunun % 30’u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
Belgelerin onaylı örnekleri alınacak olup, sınavı kazanamayan adaylara belgeleri iade edilmeyecektir.
DİĞER KOŞULLAR
a)       Lisansüstü programlara başvuru koşullarında Ankara dışında bulunan Üniversitelerde görevli öğretim elemanları başvuracakları lisansüstü program süresi boyunca Enstitüde laboratuvar çalışmalarına katılabilmek  için haftada en az iki tam gün kurumlarından izin belgesi getirmesi gerekmektedir.
b)      Başvurular şahsen Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne yapılacak olup, onaysız belgeler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
c)      Başvuru sırasında, adayların belgelerin asıllarının da yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
BAŞVURU ADRESİ

Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampusü Yerleşkesi
Beşevler/ANKARA
Tel: 212 85 77 /2705-2706
Fax: 215 3307
E-mail: nukbile@ankara.edu.tr
Web: www.nukbilimler.ankara.edu.tr

Ingilizce Sayfa Link: Health Physics Master Program