Tez Adı: Meme Koruyucu Cerrahi Sonrası Boost Tedavisinde Konformal Radyoterapi , IMRT ve Cyberknife Robotik Radyocerrahi Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması
 
Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı/ Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof.Dr.Yıldız GÜNEY
Eş Danışmanı: Doç.Dr. Niyazi MERİÇ
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 11/09/2015
Saat: 15:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Seminer Salonu