( Nükleer Enerji ve Nükleer Güç Santralleri )
http://nbe.ankara.edu.tr