Tez Adı: RADYOKİMYASAL AYIRMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK SEDİMENTLERDE 210Pb VE 210Po AKTİVİTE DERİŞİMLERİNİN  BELİRLENMESİ

Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 14/06/2016
Saat: 14:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Seminer Salonu