Tez Adı: FARKLI RADYOLOJİK İNCELEMELERDE PEDİATRİK RADYASYON DOZLARININ BELİRLENMESİ

Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 12/08/2016
Saat: 14:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Seminer Salonu