Dersin kodu: FZM 461
Dersin Adı: Nükleer Emniyet ve Nükleer Güvenlik Denetimi Temelleri
(Basics for Nuclear Security and Safeguards)
Durumu ve Kredisi: Seçmeli ve 3 Kredi; 2016-2017 Güz Dönemi,
Dersin Açıldığı Bölüm: A.Ü. Müh. Fak.  Fizik  Mühendisliği
Dersi Verecek Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Haluk YÜCEL ( A.Ü.  Nükleer Bilimler Enstitüsü-Daimi Kadrolu)
Lisans Kontenjanı: 15-20 öğrenci olacak, ancak sınıf mevcudu 25 öğrenciyi geçmeyecektir (A.Ü. dışında Başka Üniversitelerin Fen ve Mühendislik  Bölümü Öğrencileri de Seçebilir)
Dersin Yeri , Tarihi ve Saati: A.Ü Nükleer Bilimler Enstitüsü, Her Pazartesi 8:30’da başlar ve aralıklı  3 ders 11:15’a kadar devam eder.
Dersin Uygulama Biçimi:   8 Hafta Konu Anlatım (Beyaz tahta kullanımı + PPT sunum); 4 hafta Laboratuvarda deney föyü önceden hazır uygulamalar+ Sadece 2 hafta için misafir öğretim üyesi  konulu ders anlatımı/sunumu. Enstitü’de her ders günü (Pazartesi 08.15-11:15 arası) çay-kahve ikramı,  Kurumsal sağlanacaktır. Ayrıca derse katılım sağlayan her öğrenciye  1 flash disk hediye edilecek ve ödevlerini elektronik ortamda sunacaklardır.
Teknik Gezi: Dönem içinde 1 gün’lük TAEK Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezi tesis ve laboratuvarların teknik gezi planlanmaktadır (Gezi günü için yemek ve ulaşım  giderleri,  Kurumsal sağlanacaktır)
Etik Kurallar ve Sınav: Dönem boyunca Uluslararası  geçerliliği olan  Ankara Üniversitesinin  belirlediği etik kurallara kesinlikle uyulacaktır. Verilecek en az 1 ödevin özgünlüğünde,  benzerlik testi için TURNITIN programı uygulanacaktır.
Ders Değerlendirme: Derslere devam etme:%10, Ödev:%15, 4 quiz ortalaması:%10, Ara sınav: %30  ve Dönem Sonu(Final) sınav:%35 oranında katkısı olacaktır. Dönem sonunda, size verilen bir anket doldurulacaktır.
Dersin Kısa İçeriği ve Öğrenci Kazanımı:

  • Öğrencilerin, nükleer emniyet kültürü edinmeleri ve radyolojik sistemler, nükleer teknolojiler, nükleer madde tespiti, dedeksiyonu ve ölçüm sistemlerinin tanıtımına yönelik  bilgiler
  • Nükleer enerji ve nükleer silahların tarihsel gelişiminden başlanılarak, barışcıl amaçlı Nükleer Santrallar için Nükleer Güvenlik, Nükleer Güvence Denetimi ve Nükleer Emniyet Kavramları ilişkisi çerçevesinde temel kavramlar verilerek,  bir bakış açısı kazandırılacaktır.
  • Radyasyon Dedeksiyon ve Ölçüm Laboratuvarında mevcut tüketilmiş uranyum, doğal uranyum  ve düşük zenginlikteki uranyum referans malzemelerin karakterizasyonu için   4 hafta boyunca deneyler yapılacaktır. Nükleer madde dedeksiyonu ve ölçümü noktasında bir pratik kazandırılacaktır.
  • Öğrenciler, Ulusal ve küresel nükleer  emniyet rejimi, olası nükleer tehditlerin doğru tespiti ve nükleer tesis veya nükleer madde güvenlik denetimi konusuna IAEA ile işbirliğinin önemi   ve  uzun dönemde Ülkemizin barışçıl nükleer programların  devamlılığı için bir vizyon sahibi olacak ve nükleer emniyet anlayışını güçlendirecek farkındalıkları olacaktır.

 
Not: Bu dersten yıl sonu başarı sırasına göre ilk iki (2)’ye giren öğrencimize, A.Ü Nükleer Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programına devam etmek istemesi halinde giriş imkânı sağlanacaktır. Ayrıca AR-GE projelerinde Bursiyer olarak çalıştırılmaları tercih edilecektir.