04.09.2014 Tarihli Enstitü Kurulu Kararı gereği  AKTS Kredilerinin aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

Karar 4– Nükleer Bilimler Enstitüsü Medikal Fizik Anabilim Dalı Doktora Programı derslerinin AKTS kredileri  2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı güz yarıyılından itibaren aşağıdaki belirtildiği gibi uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

Ders Durumu Ders Adı AKTS Kredisi
Zorunlu Teorik 12
Seçmeli Teorik 10
Zorunlu Uygulama 10
Seçmeli Uygulama 10
Uzmanlık Alan Dersi 24
Seminer 10
Yeterlilik Hazırlık Çalışması 16

 
Karar 5- Nükleer Bilimler Enstitüsü Medikal Fizik Anabilim Dalı Sağlık Fiziği Yüksek Lisans  Programı derslerinin AKTS kredileri  2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı güz yarıyılından itibaren aşağıdaki belirtildiği gibi uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

Ders Durumu Ders Adı AKTS Kredisi
Zorunlu Teorik 9
Seçmeli Teorik 7
Zorunlu Uygulama 5
Seçmeli Uygulama 5
  Uzmanlık Alan Dersi 8
  Seminer 4

 
Yüksek Lisansta en az 8 ders ve 1 seminer, Doktorada en az 10 ders ve 1 seminer dersi alınması gerekmektedir.
Yüksek Lisansta 60 Ders +60 Tez=120 AKTS Doktora da  120 Ders +120 Tez =240 AKTS zorunluluğu vardır.