Tez Adı: Nötron Aktivasyonuyla 142Pr ve 170Tm   Radyoizotoplarının Üretilmesi ve Birincil ve İkincil Yöntemler Kullanılarak Radyoaktivite Standardizasyonlarının Yapılması

Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 04/11/2016
Saat: 14:30
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Konferans Salonu