Tez Adı: Mide Kanseri Tedavisinde Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi, Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi ve Volumetrik Ark Terapi Tedavi Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması
Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
Eş-Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 10/11/2017
Saat: 14:30
Yer: Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi