Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 45/c maddesi uyarınca kaydı silinen öğrencilerin, bağlı bulundukları Enstitü Müdürlüklerine mazeret beyanlarını da içeren bir dilekçeyle şahsen başvuruda bulunmaları ve en son yapılan kayıt işleminden sonraki tüm dönemler için harç borçlarını ödemeleri koşulu ile Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 55. maddesi uyarınca kayıtları aktif hale getirilecektir. 
KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLER HAKKINDA SENATO KARARI
KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLER HK. ALINAN KARAR