Tez Adı:  Radyoterapide Kullanılan Karbon Fiber Masanın Dozimetrik Etkileri
Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ
Eş Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 22/12/2017
Saat: 15:00
Yer: Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi