Tez Adı: Tomoterapi Cihazı İle Tedavi Edilen Baş Boyun Kanserli Hastaların Cilt Dozunun TLD İle Dozimetrik Olarak İncelenmesi
Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ
Eş Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 22/12/2017
Saat: 16:00
Yer: Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi