29/12/2017 Tarihli Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Nükleer Araştırmalar Ve Teknolojileri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Kadrosu Değerlendirme Sonuçları

Sıra No: Adı Soyadı ALES ALES (%30) Y.DİL Y. DİL      (%10) LİS. NOTU LİSANS NOTU (%30) GİRİŞ SINAV NOTU GİRİŞ SINAV NOTU (%30) DEĞERL. NOTU AÇIKLAMA
1 Cansu
AKBAY
80.353 24.1059 76.25 7.625 74.56 22.368 15 4.5 58.5989  
2 Rüveyda İLERİ 82.539 24.7617 82.5 8.25 68.26 20.478 30 9 62.4897 YEDEK
3 Süleyman ÖVÜÇ 82.097 24.6291 70 7 63.6 19.08 26 7.8 58.5091  
4 Melike Nurgül BAYRAK 78.267 23.4801 66.25 6.625 67.1 20.13 8 2.4 58.2351  
5 İbrahim DEMİREL 79.454 23.8362 71.25 7.125 59.86 17.958 70 21 69.9192 KAZANDI