Tez Adı: Göğüs Duvarı Işınlamalarında Meme Onarımı İçin Kullanılan Geçici Doku Genişleticinin Doz Dağılımına Etkisinin İncelenmesi
Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Doç. Dr. Ö. Petek ERPOLAT
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 20/03/2018
Saat: 14:00
Yer: Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi