Kariyer ve yetenek yönetimi derneği olarak, Türkiye’de uzun süredir ihtiyaç duyulan üniversite mezunlarının istihdamı ile ilgili merak edilen birçok konuya ışık tutacak kapsamlı ve objektif bir araştırma olan CALIBRE Yükseköğretim istihdam Endeksi’nin bu yıl ikincisi düzenlenmektedir.
CALIBRE’nin hedef kitlesi üniversite tercihi yapacak olan adaylardan, halen üniversitede okuyan ve kariyeri ile ilgili planlama ihtiyacı duyan öğrencilere ve yeni mezunlara kadar geniş bir kitleyi kapsamaktadır.
Geçtiğimiz yılın analiz sonuçlarrna http://calibre.kyyd.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Geçtiğimiz yıla ait CALIBRE’nin limitli sonuçları tüm kamuoyu, kapsamlı sonuçlar ise sadece üniversitelerin belirlediği yetkililer ile paylaşılmıştır.
CALIBRE 2018 için üniversitelerin öncelikli olarak yeni mezunlar olmak üzere, bölüm farkı gözetmeksizin tüm mezunlara ulaşması hedeflenmektedir. Araştırma http://namar-analiz.com/fs-calibre18arastirmasi.aspx adresinden online olarak 8 Nisan 2018 tarihine kadar cevaplanabilmektedir.
 
İlgili Ek: Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği