Yüksek Öğretim Kanunun ek 40. Maddesi ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine Dayanılarak hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına ilişkin Yönerge kapsamında madde 4-(1)’de belirtilen Tez Önerisi kabul Edilen Öğrenci, Tez Otomasyon Sistemine Üye Girişi yaparak Tez Veri Giriş Formunu Doldurmasına ve Enstitüye teslim etmesine oy birliği ile karar verildi.
İlgili Ek: Tez Veri Giriş Formu Yönetim Kurulu Kararı