Tez Adı: Spinal İmplantlı Hataların Konvansiyonel ve Stereotaktik Radyoterapi Tedavilerinde İmplantın Doz Dağılımına Etkisinin Polimer Jel Tabanlı 3 Boyutlu Dozimetre İle İncelenmesi
Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa CENGİZ
Eş-Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 14/08/2018
Saat: 11:30
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi