Tez Adı: Glioblastom Tanılı Hastaların Radyoterapisinde Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi,    Helikal Tomoterapi ve Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi Planlamalarında Eşzamanlı ve Ardışık Boost Tekniklerinin  Dozimetrik Olarak Karşılaştırılması
Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Eş-Danışmanı: Doç. Dr. Ö. Petek ERPOLAT
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 27/09/2018
Saat: 13:30
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi