Ankara Üniversitesi Senatosu 01/10/2018 karar tarihli, 505/4370 sayılı kararının revize edilmiş haline göre;
Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin “Kayıt Silme” başlıklı 45 inci maddesi hükümleri gereğince, ilişkileri kesilen/kesilme aşamasına gelen öğrencilerin, yeterli duyuruların yapılmaması ve Üniversite kaynakları kullanılarak verilen eğitimin değerlendirilmesindeki kamu yararı esas alınarak, Enstitü müdürlüklerine dilekçe ile başvurmaları halinde, kayıt yapmadıkları tüm dönemler için tahakkuk eden öğrenim ücretlerinin/katkı paylarının ödenmesi koşuluyla kayıtlarının yapılmasına, ancak aynı maddenin 2 nci fıkrasında yer alan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği göre yüksek öğretim kurumundan çıkarma cezası alanların bu kapsamda değerlendirilmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kaydı Silinen Lisansüstü Öğrencilerin Kayıt Uzatma Senato Kararı