Değerli Meslektaşlarımız ve Sevgili Arkadaşlar,

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrencileri tarafından 3-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında II. Nükleer Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi  düzenlenecektir. 

Nükleer bilimler konularının tamamını kapsayacak olan bu kongrede; nükleer enerji, radyasyon fiziği, reaktör fiziği, radyoterapi fiziği, hızlandırıcı fiziği, radyokimya, radyasyonun dedeksiyonu ve ölçümü, medikal görüntüleme sistemleri, dozimetrik çalışmalar ve tarihlendirme alanları ile ilişkili bir çok çalışma yer alacaktır. 

Kongrede Nükleer alanda Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarından çıkan araştırmalara öncelik verilecektir. Aynı alanda çalışan öğrencilerin birbirleri ile tanışmaları  ve bilimsel işbirliği imkanlarının arttırılması bu kongrenin hedefleri arasında yer almaktadır. 

Kongrede sunulan tebliğlerin İngilizce özetleri Journal of Nuclear Sciences dergisinin özel sayısında yayınlanacaktır.

Organizasyon komitesi adına sizleri, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsünde gerçekleşecek olan bu kongremize davet etmekten mutluluk duyarız.

Kongre web sayfası: http://nbe.ankara.edu.tr/

Kongre Düzenleme Kurulu


2018 Nükleer Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi