Tez Adı: 235U Zenginlik Tayininde Eş-Eksenli Grid Elektrotlu CdZnTe Dedektörlerinin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi ve Maskelenmiş Gama Spektrumlarının Çözümlenmesi için Algoritma Geliştirilmesi

Anabilim Dalı: Medikal Fizik
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 19/06/2019
Saat: 14:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü