Tez Adı: Toz ve Metalik Formdaki Numunelerin Temel Parametreler Yöntemi Kullanılarak EDXRF Spektroskopisi İle Kantitatif Analizi
Anabilim Dalı: Medikal Fizik
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 21/06/2019
Saat: 16:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü