Tez Adı: Dijital Anjiyografi Sisteminde Farklı Anjiyografik İncelemeler için Hasta ve Çalışan Dozlarının Belirlenmesi
Anabilim Dalı: Medikal Fizik
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 24/06/2019
Saat: 16:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü