Tez Adı: Sahada Gama Spektrometrik Aktivite Ölçümü İçin HPGe Dedektörlerin 238U, 232Th, 40K İçeren Özel Bloklar Kullanılarak Kalibrasyonunun Yapılması ve Saha Ölçümüne Uygulaması 
Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 02/08/2019
Saat: 14:30
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi