Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 16/2, 27/2 ve 35/2. maddeleri uyarınca, intihal tespit programına (TURNITIN) yüklenen lisansüstü tezlerin filtreleme seçenekleri hakkındaki karar ile ilgili olarak Ankara Üniversitesi Senato Karar Örneği 01/04/2019 tarihli 4594 sayılı kararı aşağıda verilmiştir.


Ankara Üniversitesi Senato Karar Örneği 01/04/2019 tarihli 4594 sayılı kararı