Tez Adı: IAEA TRS 277 ve TRS 398 Protokollerinin Karşılaştırılması ve Radyoterapi Işınlamalarında Kullanılan 60Co Radyasyon Kalitesi İçin Su Fantomu ve Katı Fantom Arasında Transfer Faktörünün Belirlenmesi
Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Dr. Çiğdem YILDIZ
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 05/09/2019
Saat: 11:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi