Tez Adı: 90Sr/90Y Beta Kaynağı Kullanılarak Beta Dedektörlerinin Kalibrasyonu ile İlgili Prosedür Oluşturulması
Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 03/01/2020
Saat: 15:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi