Tez Adı: Dijital Radyografideki Göğüs İncelemelerinde Farklı Tüp Voltajının Tüm Vücut Dozu ve Görüntü Kalitesine Etkisinin Araştırılması
Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Doç. Dr. Eren ŞAHİNER
Programı: Yüksek Lisans
Tarih:22/01/2020
Saat:14:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi