Tez Adı: Dijital Meme Tomosentezi ve Dijital Mamografide Ortalama Glandüler Doku Dozunun Karşılaştırılması
Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
Programı: Yüksek Lisans
Tarih:29/01/2020
Saat:10:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi