Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünce hazırlanan koronavirüs bilgilendirme
materyallerine;
 
 
Bağlantısından ulaşılabilir.