Tez Adı: PLA Malzemeden Yapılmış Göz Fantomunda Radyokromik Film Dozimetri Tekniği Kullanarak 142Pr Beta Doz Dağılımının İncelenmesi
Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
Programı: Yüksek Lisans
Tarih:11/09/2020
Saat:14:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Derslik (Sınav Uzaktan Erişim Yöntemiyle Online Olarak Yapılacaktır)