Tez Adı: Mamografi Sistemlerinde Farklı Tipte Meme Fantomları Kullanılarak Ortalama Glandüler Dozun Lüminesans Dozimetrelerle Değerlendirilmesi ve Okuma Parametrelerinin Belirlenmesi
Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Danışmanı: Doç. Dr. Eren ŞAHİNER 
Programı: Yüksek Lisans
Tarih:01/12/2020
Saat:15:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Derslik (Sınav Uzaktan Erişim Yöntemiyle Online Olarak Yapılacaktır)